• FOTO: Reidar Helliesen

  • FOTO: Reidar Helliesen

  • Sandefjord Næringsforening

    Sandefjord Næringsforening

    Sandefjord Næringsforening (SNF) er et forum for representanter fra næringslivet i Sandefjords-regionen. Foreningen skal være pådriver i næringspolitiske spørsmål for å sikre attraktive rammebetingelser, utvikle gunstig infrastruktur, bedre utdannelsesmulighetene og verne om trygge bomiljøer med allsidige fritidstilbud.

    Les mer