• Skal du bygge eller pusse opp?

    Skal du bygge eller pusse opp?

    Oppføring, riving og endring av bygninger, anlegg og konstruksjoner skal godkjennes av kommunen før arbeidene settes i gang. Plan- og bygningsloven gjelder i hovedsak tiltakene som er listet opp nedenfor. Listen er ikke komplett, men omfatter de vanligste tiltakene.

    Les mer